Renault Caravelle

Renault Caravelle

Renault Caravelle

Renault Caravelle.

motor: 1100s R8 major.

R.V.: 1964

stav: nutno dokončit renovaci - dostrojit.

cena: 12800 Eur/349.000,- Kč

KOMISNÍ PRODEJ